Què és?

Des de l’àrea s’estén la perspectiva de gènere a tots els departaments del Consell Comarcal d’Osona i ajuntaments de la comarca per lluitar contra les desigualtats de gènere, i les violències i discriminacions envers les dones, i contribuir a la seva llibertat i igualtat d’oportunitats i de resultats.

Amb els programes i serveis es defensa els drets polítics, econòmics i socials de totes les dones (dones grans, o joves, de diversos orígens nacionals i/o ètnics, de diferents posicions econòmiques, treballadores sexuals, amb diversitat funcional, etcètera). Des de l’àrea és defineixen les polítiques públiques que contribueixin a una igualtat de gènere real i efectiva i a la no discriminació de les persones LGTBI.

Oficina Tècnica d'Igualtat i Gènere i LGTBI

Oficina Tècnica d'Igualtat i Gènere i LGTBI

Què és?

Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual i Identitats de Gènere (SAI LGTBI Osona)

Servei d'Atenció a la Diversitat Sexual i Identitats de Gènere (SAI LGTBI Osona)

Què és?