Descripció

Són accions d’informació a joves i adolescents per millorar la comunicació amb l’Administració. Alhora també s’intenta promoure actituds cíviques i de mediació en cas de conflicte.

Qui pot rebre aquest servei?

Totes les persones, especialment joves i adolescents.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Trobareu els/les educadors/ores de carrer i els/les agents cívics al carrer. També us podeu dirigir a l’àrea de Benestar Social del vostre ajuntament.