Descripció

L’OFIM (Oficina d’informació i assessorament a immigrants) informa, gestiona i resol tràmits relacionats amb temes legals i d’estrangeria.

Serveis que ofereixen?

Assessorament, informació jurídica i tramitació de documentació en matèria d’immigració.

Informació a persones nouvingudes sobre els recursos que hi ha al municipi i a la comarca.

Proposta i participació en actuacions de sensibilització o altres, en col·laboració amb l’ajuntament.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones nouvingudes que necessitin orientació sobre tràmits legals i documentació en matèria d’estrangeria.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.