Descripció

La Llei d’acollida aprovada al Parlament el 28 d’abril de 2010 estableix que els Serveis de primera acollida que oefereixen les Administracions (Ajuntaments o Consells Comarcals) han d’oferir a les persones estrangeres immigrades a partir de 16 anys que viuen a Catalunya, coneixements de llengua, laborals i de la societat catalana o d’entorn.

El Decret 150/2014, de 18 de novembre de 2014, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, especifica a l’Article 10, la formació que ha d’acreditar l’usuari del servei  de primera acollida per obtenir el certificat d’acollida, que consisteix en els Mòduls A.1 i A.2 de competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i castellana, el mòdul B de coneixements laborals i el Mòdul C de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic.

Per tal de donar compliment a la Llei i al Decret, el Servei d’Acollida i Integració dissenya els Cursos d’Acollida, una proposta de formació que contempla els tres Mòduls de formació que especifica el Decret d’acollida per tal d’oferir als municipis i als usuaris la possibilitat d’acreditar aquesta formació per tal de potenciar la seva autonomia i per tal d’obtenir els permisos d’arrelament o residència que ho requereixen.

Serveis que ofereix

130 hores de formació

  • 2 Mòduls A de Català Inicial: 90 hores
  • MB Laboral: 15 hores
  • MC Coneixement de l’entorn: 25 hores

Àmbit territorial d’actuació

Els Cursos s’organitzen als municipis que tenen prou arribada de persones nouvingudes per fer un grup classe i se’n fan més o menys en funció del pressupost del Servei.

Cada any se’n fan uns 3-5 cursos complerts.

 

Beneficiaris

Municipis del Servei d’Acollida i Integració. Persones estrangeres nouvingudes a aquests municipis, que faci menys de 2 anys que han arribat o que no hagin partcicipat anteriorment en un circuït formatiu d’acollida.

 

Professionals que hi intervenen

MA: Consorci per a la Normalització Lingüística

MC: Professionals externs (finançats per Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania)

MB: OTG Osona

Els Ajuntaments no es realitzen els Cursos

 

Tècnic de contacte:

Mireia Rosés i Noguer, Responsable Tècnica Servei d’Acollida i Integraciño del Consell Comarcal d’Osona.

Correu electrònic: mrosesn@ccosona.cat