Descripció

Consisteix en organitzar trobades en les quals les entitats puguin debatre i consultar temes relacionats amb els serveis socials. S’intenta fomentar la participació ciutadana a entitats, associacions i proveïdors que treballen pel benestar de les persones.

Inclou la creació de consells municipals:

  • Consell municipal de serveis socials i benestar social
  • Consell local de la gent gran

Qui pot rebre aquest servei?

Agents socials del municipi.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

A través de l’Àrea de Benestar Social i Salut del vostre ajuntament.