Descripció

El programa Lletres per a tothom és un recurs formatiu per municipis que no compten amb Escola d’Adults i està dissenyat específicament per persones immigrades residents a Catalunya que manifesten dificultats d’expressió escrita i comprensió lectora.

Serveis que ofereix:

El Servei d’acollida i Integració porta a terme aquest cursos als municipis on detecta un grup de persones amb necessitats de ser alfebetitzats, fruit del treball previt tant des del Servei d’Acaollida Itinerant com des dels Cursos d’Acollida; persones que necessiten aquest recurs formatiu perquè de petites no havien estat escolaritzades.

 

Àmbit territorial d’actuació

Els Cursos s’organitzen als municipis que no disposen de recursos d’alfabetització i se’n fan més o menys en funció del pressupost del Servei.

Cada any se’n fan uns 3-4 cursos.

 

Beneficiaris

Municipis del servei d’Acollida i Itegració. Els destinetaris del curs son persones adultes d’origen estranger que vulguin millorar la lectura i l’escriptura.

 

Professionals que hi intervenen

Finançat per la Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Entitats de la comarca especialitzades en alfabetització. Ajuntaments on es porten a terme els cursos.

 

Tècnic de contacte

Mireia Rosés i Noguer, Responsable Tècnica Servei Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona.

Correu electrònic: mrosesn@ccosona.cat