Descripció

Consisteix en rebre i donar suport a les persones nouvingudes, sigui quina sigui la seva procedència.

Serveis que ofereixen?

Informació i orientació inicial. Pot ser una entrevista d’acollida i/o una sessió de benvinguda.

Atenció personalitzada. Accions de formació i informació sobre la societat catalana, qüestions jurídiques, lingüístiques o laborals.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones que s’empadronin a l’ajuntament del municipi on resideixen.

S’ha de pagar?

No, a excepció d’algunes activitats complementàries com ara els cursos de català o tallers diversos de formació.

Com accedir-hi?

A través del padró municipal o dels serveis socials del vostre ajuntament.