Descripció

El Servei de traducció i interpretació per als serveis públics, és un recurs d’acollida per facilitar la comunicació entre els estrangers i els professionals dels serveis públics d’Osona a través d’un suport lingüístic oral.

 

Serveis que ofereix

Aquest servei posa a disposició des 49 municipis de la comarca, 30 idiomes, que són les llengües d’origen d’on són la majoria dels estrangers que resideixen a la comarca, a través de la borsa de traductors que compta amb traductors i traductores que són originaris del país on es parla aquesta llengua i per tant coneixen la llengua materna i el codi cultural, i a més parlen el català i tenen el perfil adequat per fer aquesta tasca. Posteriorment també participen a la formació per intèrprets que proporciona el servei.

 

Àmbit territorial d’actuació

Dona servei a 49 municipis d’Osona, perquè Vic ja compta amb el seu Servei propi.

Beneficiaris

Persones nouvingudes que no sàpiguen ni català ni castellà i que faci menys de dos anys que resideixin a CAtalunya, perquè és un recurs d’acollida.

 

Professionals que hi intervenen

Qui fa la demanda del servei, són els professionals que treballen en l’acollida de les persones estrangeres a Osona; àmbit escolar, serveis socials, sanitat, etc…

Es poden sol·licitar tres traduccions per any i usuari, tot i que si es justifica la necessitat amb un informe es pot valorar que es puguin sol·licitar igualment.

Les sol·licituds es fan a través d’un sistema telemàtic que permet sol·lcitar les traduccions via Internet perquè els serveis públics que són els usuaris, puguin sol·licitar-lo en el moment que ho desitgin, i permet al Consell Comarcal no estar tant pendent del telèfon i disposar d’un registre de les dades més ampli.

Servei finançat per la Diputació de Barcelona.

Tècnic de contacte

Mireia Rosés i Noguer, Responsable Tècnica Servei Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona.

Correu electrònic: mrosesn@ccosona.cat