Descripció

Es tracta d’un servei de traducció oral per a persones nouvingudes amb la finalitat d’assegurar i facilitar la comunicació entre aquestes i els/les professionals dels serveis públics.

Qui pot rebre aquest servei?

Les persones nouvingudes que no parlen català ni castellà i fa menys de 2 anys que són a Catalunya.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Està destinat a professionals dels àmbits d’educació, sanitat i servies socials.

Si alguna persona es troba en aquesta situació, cal que ho comuniqui en el moment de sol·licitar la visita als serveis socials.