S’inicia la convocatòria d’ajuts de subministraments energètics del Consorci d’Osona de Serveis Socials que tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d’Osona de Serveis Socials i formin part d’aquesta convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la pàgina web d’ajuts del Consorci, directament als ajuntaments de la comarca que formin part d’aquesta convocatòria, o a les oficines del Consorci d’Osona de Serveis Socials (Edifici Auditòrium – C/ Molí d’en Saborit, nº2, 1er pis, porta 3 – 08500 Vic) de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

El termini per a presentar la sol·licitud, juntament amb les factures de subministrament energètic i, si s’escau, del comprovant de pagament, és de l’1 de març fins el 17 de març del 2023. S’acceptaran les factures emeses des del setembre del 2021. Les factures poden estar pagades, o bé pendents de pagament, en el moment de presentar la sol·licitud. En cas de no acreditar-se, s’entendrà que les factures no estan pagades i serà necessari que un cop atorgat l’ajut, dins el termini establert, es justifiqui el seu pagament. L’import màxim a sol·licitar en despeses de factures és de 400 euros. La justificació del pagament es realitza mitjançant l’acreditació del banc, de Correus o amb el comprovant de l’entitat subministradora. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de l’ajut que es concedeixi serà fins el dia 19 de maig de 2023.

Trobareu tota la informació disponible a https://ajuts.osonaacciosocial.cat/ o podeu contactar amb el Consorci d’Osona de Serveis Socials al telèfon 93 171 00 73 (de dilluns a dijous de 9:00 h a 18:00 h i divendres de 9:00 h a 14:00 h)o a través del correu electrònic ajuts@cssosona.cat