El Consorci d’Osona de Serveis Socials obre una convocatòria d’ajuts que tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.).

Les sol·licituds es podran presentar a través de 3 vies diferents:

Als respectius ajuntaments de la comarca que formen part del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

A les oficines del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Edifici Vicus – Av. del Mercat, 8, 3 planta – 08500 Vic.

De forma electrònica a través de la seu electrònica del Consorci adjuntat el model de sol·licitud i la documentació necessaria. Enllaç

El termini màxim per a presentar la sol·licitud, juntament amb les factures i els comprovants de pagament de les factures, finalitza el 13 de març de 2020.

Per poder tenir accés a la convocatòria, les persones beneficiàries dels ajuts han d’estar empadronats al municipi, i viure de forma habitual a l’habitatge. Per concedir els ajuts es tindran en compte les següents valoracions econòmiques, descomptat un import màxim de lloguer i/o hipoteca per un valor de 450 €. Si es superen aquests llindars econòmics, tenint en compte els membres residents al domicili i els seus ingressos econòmics, la sol·licitud es denegarà.

TRAM A TRAM B TRAM C
Llars d’un adult 10.096,50 € 6.731,00 € 4.206,80 €
Llars d’un adult i un infant 13.125,50 € 8.750,30  € 5.468,90 €
Llars d’un adult i dos infants 16.154,40 € 10.769,60 € 6.731,00 €
Llars de dos adults 15.144,80 € 10.096,50 € 6.310,00 €
Llars de dos adults i un infant 18.173,70 € 12.115,80 € 7.572,30 €
Llars de dos adults i dos infants 21.202,70 € 14.135,10 € 8.834,40 €
Llars de dos adults i tres infants 24.231,60 € 16.154,40 € 10.096,50 €
Per cada adult no contemplat

Per cada infant no contemplat

+ 5.048,30 €

+ 3.029,00 €

+ 3.365,50 €

+ 2.019,30 €

+ 2.103,20 €

+ 1.262,10 €

Els beneficiaris del tram A hauran de complir algun dels criteris següents:

  • Acreditació de família nombrosa
  • Resolució de grau de dependència
  • Acreditació de família monoparental
  • Reconeixement d’almenys un 33% de discapacitat

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició en horaris i telèfons següents:

Horari d’atenció de dilluns a divendres: De 9.00 h a 18:00 h telèfon: 93 171 00 73

 

SOL·LICITUD 2020 A4

SOL·LICITUD 2020 A3

Descarregar les bases reguladores d’ajuts per a subministraments energètics