Programes de pobresa i inclusió social

Anàlisi qualitatiu rebost solidari

Estudi escala  de diagnòstic de l’exlusió social  Desembre 2016 (Estudi de validació i propostes de millora de l’instrument per a les comarques d’Osona i del Vallès Oriental?

Estudi sobre l’escala i la intervenció professional Desembre 2016

Projecte menú Low-Cost

Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència

Productes dels Grups Focals

Diagnosi i Pla d’Acció Ciutats i comunitats amigues amb les Persones Grans