El passat 30 de novembre de 2016, l’Ajuntament de Mollet del Vallès (@ajmollet) va organitzar una jornada de treball per a reflexionar entorn a la tasca de prevenció que s’està fent en infància i adolescència en risc i el paper que hi juguen els serveis socioeducatius en l’àmbit local.

Durant la jornada es va realitzar una taula tècnica per explicar diferents experiències locals. En aquesta taula hi va participar la referent tècnica del Centre Obert –  Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’Ajuntament de Vic i la coordinadora del centre per explicar el nou model de servei.

El Centre Obert – Servei d’Intervenció Socioeducativa de Vic és pioner en impulsar un treball per igual amb infants i joves i amb els seus pares i mares. Això fa que al llarg de l’any s’hagi participat en diferents espais per explicar el servei i el seu funcionament.