La Diputació de Barcelona ha publicat l’estudi de l’Escala de Valoració Sociofamiliar TSO, en el que hi han participat els professionals dels serveis socials i sanitaris de les províncies de Barcelona i Alacant, entre els quals destaquem la participació de les companyes de l’Àrea de Promoció a l’Autonomia i Atenció a la Dependència del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

El document conté l’Escala TSO, el seu manual d’ús, els fonaments teòrics i les conclusions del procés de validació que s’ha portat a terme. L’eina té com objectiu avaluar de manera fiable i objectiva el grau de risc social de les persones majors de 65 anys, que permet prioritzar i orientar les intervencions amb la població amb la qual treballen.

Podeu demanar la versió impresa de la publicació a la llibreria de la Diputació de Barcelona, a través d’aquest enllaç.