El passat divendres, 23 de juny, es va reunir a Vic el grup de treball de la Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF) per revisar el protocol vigent de maltractaments de la infància i adolescència d’Osona i del Lluçanès. Un document que pretén ser una guia de detecció i d’intervenció perquè tots els professionals sàpiguen què han de fer i quina responsabilitat tenen davant de cada situació.

En aquest grup, hi participa una representació de tots els agents i dispositius que treballen en aquest àmbit amb la finalitat de revisar els circuits, enxarxar els nous dispositius creats,  i  treballar en la.corresponsabilitat a l’hora de fer front a les diverses situacions.

El grup de treball es va crear per encàrrec de la TIAF després de l’anàlisi de la infància i l’adolescència a la comarca, i es cregués necessari incorporar els nous protocols elaborats.