Un equip de professionals ofereix atenció i ajuda a persones i famílies en risc d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida.
També informa de les prestacions a les quals poden accedir i dels tràmits a seguir.