Totes les persones, especialment les que estan en risc d’exclusió social, com per exemple els següents col·lectius que pateixen:

  • Discapacitat física, intel·lectual o sensorial
  • Malalties mentals i malalties cròniques
  • Manca d’habitatge o desestructuració familiar
  • Drogodependències i altres addiccions
  • Violència i delinqüència juvenil
  • Persones grans
  • Violència masclista i familiar
  • Discriminació o pobresa
  • Exclusió i urgència social