La primera setmana de Novembres es van iniciar dues formacions professionalitzadores impulsades i coordinades des del Programa Pedala. Enguany les formacions estan centrades per una banda en la Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de la construcció, i per altra, en Neteja Domiciliària. Aquestes formacions tenen objectiu principal millorar les capacitats i competències de les persones participants alhora de la recerca activa de feina, i un cop finalitzades, podran anar acompanyades de pràctiques no laborals en diferents empreses. El Programa Pedala és d’àmbit comarcal i té com a objectiu principal afavorir la inclusió social dels col·lectius més vulnerables. A través d’una metodologia integral i de treball comunitari, els tècnics realitzen un acompanyament personalitzat, d’acord amb les necessitats de cada persona usuària del servei.