En aquesta guia editada per l’Agència de l’Habitatge s’hi detallen les mesures que el govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya han establert per a les famílies que han vist minvats els seus ingressos pels efectes de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i tenen dificultats per pagar les quotes del lloguer o la hipoteca del seu habitatge habitual.

També s’hi expliquen les mesures que s’han pres per atendre les diverses situacions que puguin sorgir, relatives a l’ús de l’habitatge habitual, durant aquest període d’excepcionalitat. Podeu llegir-la sencera, aquí:▼

►Guia Habitatge Covid 19