El Consell Comarcal d’Osona – Consorci d’Osona de serveis Socials- ha rebut el finançament del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya procedent del Pla corresponsables (2021-2023), una nova política pública que ha estat creada per la secretaria de l’Estat d’Igualtat i per a la Violència de Gènere, del Ministeri d’Igualtat. D’aquesta manera, es persegueix l’objectiu de garantir la cura com a dret, a través de donar suport als ens locals pel reforç i ampliació de serveis i recursos per la cura infantil i inclús de creació de nous serveis i projectes, amb l’ànim principal de facilitar la conciliació familiar. 

Des de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+, s’han destinat aquests diners al programa Temps x Cures. Durant el darrer quatrimestre de l’any 2022, s’han executat diferents actuacions.

Amb una part dels recursos, s’ha prioritzat que fossin els municipis els que identifiquessin els serveis de cures més adequats, per a cada realitat i segons les necessitats detectades. En total, 26 municipis han poresentat propostes pròpies d’interès que responen al projecte de Temps x Cures. Aquests municipis han desenvolupat serveis nous de cura infantil o han rebut suport per alguns serveis ja existents, com ara les acollides matinals, serveis de cura puntual, espais de joc, ludoteques, casals d’estiu, etc.

Per altra banda, des del Consorci d’Osona de Serveis Socials, s’han implementat els projectes nous que es detallen, per a facilitar aquesta conciliació familiar:

Servei Itinerant de Cura puntual, a través d’una borsa d’hores de canguratge, per a infants de 0 a 14 anys. S’ha ofert aquest servei de manera gratuïta i universal, unes hores setmanals, mensuals o puntuals, segons peticions dels ens i serveis dels diferents municipis de la comarca. L’objectiu general ha estat el de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal a les famílies i donar un temps personal de respir. Específicament, també ha donat resposta a les famílies mentre han hagut de dur a terme accions dins dels serveis públics, facilitant a les persones adultes de referència el temps necessari per assistir a diferents activitats, serveis, formacions, etc.

El Servei de Cura Puntual o Canguratge, s’ha dut a terme a càrrec de l’entitat PUNTUAJOCS.S.L. i s’ha ofert als col·lectius, de manera individual i a domicili, segons les demandes dels diferents ens/serveis. Concretament alguns serveis prestats com:

  • Escoles que en finalitzar l’horari escolar, van sol·licitar diàriament un parell d’hores de canguratge col·lectiu, oferint un espai lúdic els infants.
  • Serveis Socials, SIAD Osona, Serveis d’Ocupació que van requerir canguratges més individuals per aquelles famílies que tenien cites, formacions o altres necessitats de conciliació.
  • Ajuntaments que van sol·licitar hores, per poder dur a terme una borsa d’hores de canguratge en el propi municipi, oferint 5 hores mensuals a totes les famílies del municipi.
  • Ajuntaments i entitats, els quals van requerir canguratges col·lectius per diferents actes, teatres, xerrades, tallers, durant el mercat municipal, etc.

L’altre servei de nova creació en el marc de Temps x cures, ha estat l’Espai de Joc Itinerant gratuït i universal, a quatre municipis de la comarca. És un espai amb una finalitat lúdica, coeducativa, comunitària, cívica, inclusiva, social i cultural.  Des de l’Espai de Joc, s’ha generat  un projecte socioeducatiu amb l’objectiu principal de garantir el dret dels infants al joc i, d’aquesta manera, col·laborar en el seu desenvolupament integral. L’atenció de l’Espai de Joc Itinerant l’ha dut a terme l’entitat ENJOK.

També s’han organitzat unes colònies d’hivern gratuïtes i universals, a Planoles, amb activitats de neu a la Molina i a Puigcerdà, facilitant alliberament de temps a les famílies en aquests dies de Nadal. I per altra banda, també hi ha hagut un Casal de Nadal gratuït i universal, durant els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2022.

Aquestes accions concretes ens han permès donar resposta a unes necessitats detectades, però sense un coneixement de base de quina és la realitat de la comarca. Per aquest motiu, també des del Consorci, s’ha valorat realitzar una diagnosi que faci una fotografia de la realitat comarcal. A partir d’aquesta diagnosi, que aviat veurà la llum, el Consorci i els municipis podran construir actuacions en el marc del programa Temps x Cures, sent conscients de les necessitats del territori. La recerca ha estat encarregada a la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Partint d’un accés universal a aquests serveis, val a dir que les famílies monoparentals, les mares i tutores supervivents de violències masclistes, les dones en situació d’atur de llarga durada o majors de 52 anys, les dones migrants, les famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada i les famílies amb un baix nivell de renda han tingut prioritat a l’hora de fer-los servir.