25 municipis es beneficien de les subvencions d’Osona Acció Social per oferir el servei d’acollida matinal en escoles bressol i centres educatius d’infantil i primària d’Osona i el Lluçanès. En total, s’atenen 36 sol·licituds rebudes per part d’Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA), ajuntaments, i ens supramunicipals.

Es lliuraran 51.409,30 euros (un 24,7% de l’import sol·licitat) a diversos serveis d’acollida. A l’hora de subvencionar-los s’han tingut en compte requisits com el nombre d’habitants del municipi, la data de creació del servei, i l’aplicació de la perspectiva de gènere i LGTBI+.

Aquestes subvencions es presten en el marc del programa Temps x Cures amb  l’objectiu de garantir la cura com a dret i ajudar als ens locals a crear, reforçar o ampliar nous serveis per a la cura infantil com detalla la presidenta d’Osona Acció Social, Victòria Terricabras Tarin. A més, també es facilita la conciliació familiar ja que es tracta d’un servei que es presta, com a mínim, una hora abans de l’inici de l’horari escolar dins dels calendari educatiu.

 

Facilitar el temps per cures

El programa Temps per Cures de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ desenvolupa una nova línia de Cures i Conciliació des de l’any passat. Una iniciativa que ha permès executar diferents actuacions per garantir la cura com a dret, donant suport als ens locals per reforçar i ampliar la cura infantil, i crear nous serveis i projectes per afavorir la conciliació familiar.

Al llarg del 2022, un total de 26 municipis han desenvolupat propostes com espais d’acollida matinal, serveis de cura puntual, serveis de ludoteca o espais de joc, o casals en període no lectius, entre d’altres. Així, un total de 1.152 infants d’Osona i el Lluçanès, corresponents a 961 famílies, han pogut ser atesos gràcies al nou programa d’Osona Acció Social.

Temps per Cures és possible gràcies al finançament rebut per part del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya a través del Pla Corresponsables (2021-2023), una nova política pública creada per la secretaria de l’Estat d’Igualtat i per a la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat.