Des de  l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere i LGTBI+ (oficina comarcal del Consell Comarcal d’Osona – Consorci d’Osona de Serveis Socials i l’Ajuntament de Vic) s’ha iniciat el procés d’elaboració del primer Pla Feminista des d’una mirada interseccional i inclusiva que abordarà la dimensió  d’igualtat de gènere i LGTBI+, a través del suport de la Diputació de Barcelona que ha facilitat l’acompanyament de la consultora ALIA, associació cultural de dones per a la recerca i acció.

Per a la realització d’aquest pla, partim de la necessitat d’analitzar les principals desigualtats i discriminacions de gènere a la comarca, i així poder definir les actuacions claus per sensibilitzar, prevenir, abordar i erradicar aquestes situacions de desigualtat. El pla feminista integrarà accions en matèria d’igualtat de gènere i diversitats sexuals i d’identitat i expressió de gènere. També tindrà en compte variables tals com l’edat, la diversitat funcional, l’origen ètnic, la religió i la localització geogràfica.

Per tal d’elaborar-lo, el primer pas és fer una diagnosi de la situació comarcal  en temes d’igualtat de gènere i LGTBI+,  i així  detectar punts forts i punts a millorar.  Aquest procés es fa partint de l’avaluació dels dos plans anteriors, encara ara vigents, la revisió de fonts documentals,  les sessions participatives de personal polític i tècnic conjuntament amb la ciutadania (com la que mostra la fotografia) i, entre d’altres, també hi ha un qüestionari adreçat a tota la ciutadania. Aquest qüestionari és completament anònim i té com a objectius conèixer les percepcions, les vivències, les necessitats i les opinions de la població sobre la igualtat de gènere de les dones i de les persones LGTBIAQ+ a la comarca d’Osona. Pots participar-hi accedint al formulari i oferint les teves respostes.