Des del Consorci d’Osona de Serveis Socials participem activament en el projecte PGAC, de millora de l’atenció complexa conjuntament amb altres institucions de la comarca i del país, que suposa un model d’integració social i sanitària a Osona. Es tracta d’un dels 8 projectes seleccionats de la Crida Repte CIMTI 2019 per millorar l’atenció domicilària integral sanitària i social.
El projecte se centre en el desenvolupament d’un model d’atenció domiciliària per a persones amb doble complexitat basat en la gestió de cas en un context d’integració social i sanitària. Impulsat pel Consorci d’Osona de Serveis Socials, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; el Departament de Salut; l’EAP Vic Sud, la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, l’Institut Català de la Salut, la Mancomunitat la plana, l’Ajuntament de Manlleu, PAISS (Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitària), el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Vic.