Descripció

El dinamitzador cívic per a l’emancipació juvenil realitza una diagnosi integral de la situació: administrativa, formativa, laboral, habitacional, etc. dels joves migrats sols de la comarca d’Osona, a la fi d’establir estratègies d’integració i sensibilització dels mateixos.

Des del servei s’estableix un pla d’acció encaminat a:

  • Potenciar i activar l’atenció dels joves en els recursos existents del territori.
  • Sensibilització a la població i minimitzar els impactes negatius relacionats amb el trencament de la cohesió social.
  • Sensibilització de la societat envers la inclusió social activa d’aquests joves.
  • Desenvolupar dinàmiques de treball comunitari i grupal amb els joves amb interrelació amb les xarxes socials, de salut, de justícia juvenil, d’esports i cultura.
  • Treball amb xarxa amb les entitats del territori que atenen aquests joves i establir estratègies conjuntes d’acció.
  • Coordinar la taula comarcal de joves migrats sols

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Joves tutelats per sistema de protecció a la infància migrats sols; joves ex tutelats migrats sols o també joves migrats sols sense referents familiars.

Professionals que hi intervenen

Dinamitzadora cívica per a l’emancipació juvenil i entitats del tercer sector.

Tècnic de contacte

Sílvia Rovira, Coordinació de l’Àrea d’Acció Comunitària.

Correu electrònic: sroviram@cssosona.cat