La prova pilot dels Espais Familiars de Petita Infància itinerants que s’ha realitzat durant els mesos d’octubre fins a desembre des del Consorci d’Osona de Serveis Socials ha comptat amb un gran èxit de convocatòria: en total, hi han participat una cinquantena d’infants amb les seves famílies. Els espais s’han pogut desenvolupar en els municipis de Centelles, Les Masies de Roda, Montesquiu i Sant Julià de Vilatorta.

Cada Espai ha tingut una periodicitat setmanal d’entre 6 i 8 sessions que han anat a càrrec de l’entitat “Joc Joliu”, dedicada a crear espais, oferir material de joc i acompanyament de qualitat a les famílies, de forma itinerant. La seva metodologia es basa en el treball amb les famílies des d’un acompanyament respectuós a través de coneixements en pedagogies alternatives i l’oferta de jocs no estructurats per tal de fomentar la creativitat i la imaginació i d’una selecció de joguines construïdes a partir de materials com la fusta, teles de cotó, elements de la natura, metalls…) que proporcionen una vivència sensorial més rica, viva i natural.

Els principals aspectes que més en destaquen les famílies participants son el fet d’haver-se sentit acollides pel grup a través del qual han pogut compartir experiències i conèixer altres famílies. També valoren molt positivament el suport professional per a una criança positiva, fet que les fa sentir més segures i acompanyades. Al mateix temps pels infants, les famílies valoren molt positivament el fet de disposar d’un espai de joc, fora del context familiar, que permet experimentar amb nous materials i alhora de gaudir d’una oportunitat relacional diferent a la que coneixen. Moltes diuen haver observat canvis a través de les eines i recursos que se’ls han facilitat i el consideren un espai cent per cent recomanable. També, les professionals de referència en destaquen la seva potencialitat com a un espai per a la integració social i de convivència adreçat a totes les famílies, possibilitant punts de trobada entre elles i de suport als lligams emocionals entre famílies i infants.

Pel que fa a la seva continuïtat des del Consorci d’Osona de Serveis Socials s’ha apostat per un format itinerant i temporal per tal d’arribar al màxim de famílies i infants possible d’arreu de la comarca, especialment a aquelles que es puguin trobar en una situació de vulnerabilitat, amb la finalitat de garantir el seu dret a participar en contextos socioeducatius fora de l’àmbit familiar.

L’atenció per partida doble als infants i a les seves famílies és la clau dels Espais Familiars

Un Espai Familiar és un espai educatiu i de socialització adreçat a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies, acompanyades de professionals de l’àmbit educatiu i i social. Aquest ha estat un dels punts forts d’aquests espais, ja que s’ha pogut fer un acompanyament des d’aquesta doble mirada d’atenció a les famílies i als infants. De la mà d’una educadora infantil especialitzada en pedagogia Waldorf i del educador/a social del Servei Bàsic d’Atenció Social referent del municipi, s’ha pogut atendre de forma individualitzada les necessitats de cada infant i família i ajudar-les a enfortir la seva confiança i la seguretat en el seu rol parental. Per a les famílies, un espai familiar obre també la possibilitat de tenir, a part d’aquest suport professional, un suport social a través del grup. Així, per a elles aquest ha estat un espai compartit amb altres famílies on es troben per dialogar i reflexionar sobre l’experiència d’educar, des de l’escolta i el respecte, en un temps exclusiu amb l’infant per aprendre i créixer alhora. Pels infants, un espai familiar és un lloc on poder jugar, experimentar, moure’s i crear de forma segura i en convivència amb altres infants i adults.