QUÈ ÉS?

Els serveis socials bàsics garanteixen les necessitats de la ciutadania. Pretenen donar solucions a problemes socials i també intenten prevenir situacions de risc. Tot això s’aconsegueix amb un conjunt d’accions orientades a millorar el benestar social i amb un equip de professionals formats i especialitzats.

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i garanteixen la proximitat amb les persones usuàries i els àmbits familiar i social.

Servei d'Acollida, Orientació, Informació i Tractament Social

Servei d'Acollida, Orientació, Informació i Tractament Social

Accedir-hi

Servei d'Orientació Jurídica

Servei d'Orientació Jurídica

Accedir-hi

Punts d'Atenció

Punts d'Atenció

Accedir-hi

Mapa de Recursos

Mapa de Recursos

Accedir-hi

Tràmits en Línia i Informació

Tràmits en Línia i Informació

Accedir-hi