L’equip professional d’Osona Acció Social ha participat en una jornada tècnica per conèixer diversos projectes socials d’interès per tal d’afavorir-ne el desplegament al territori.

La sessió ha tingut lloc el passat divendres, 5 de maig, a la Sala de Plens del Consell Comarcal d’Osona. Entitats i representants han desgranat les següents iniciatives:

  • Espais Àgora: Nous models comunitaris d’atenció dels Espais Activa’t. Potenciar la vessant comunitària del projecte dels Espais Activa’t i vincular les persones grans en el món associatiu i participatiu del municipi amb la resta de serveis comunitaris d’Osona Acció Social i agents locals. A més, potenciar que en els grups de participació activa s’hi generin activitats més transversals i intergeneracionals.
  • Ocells de foc. Programa de sensibilització, prevenció i acompanyament del malestar emocional a joves de 16 a 30 anys amb un enfoc comunitari per enfortir el teixit associatiu.
  • Programa invictes. Assessorament a les víctimes d’accident de trànsit que tenen seqüeles greus, o de per vida, especialment en el període de transició de la seva alta hospitalària perquè puguin recuperar la seva autonomia personal a través d’ADFO.
  • Programa Next Diversitat i Empresa. Programa conjunt d’ADFO, Osonament i Sant Tomàs per afavorir les oportunitats laborals a persones en situació de vulnerabilitat a la comarca, persones amb diversitat funcional, aturades de llarga durada o destinatàries de la renda garantia de ciutadania, entre d’altres, i participar en itineraris d’acompanyament, formació i orientació dissenyats a mida per facilitar i afavorir la seva inserció laboral al mercat ordinari.
  • Programa per a la gestió de la complexitat social i sanitària. Orientat a la gestió de l’atenció de persones amb necessitats complexes sanitàries i socials, amb un model d’atenció centrada en la persona, per la millora de la salut i el benestar, l’experiència d’atenció de la persona i cuidadores, l’experiència dels professionals en la gestió i resultats de l’atenció en casos complexos, i l’adequació dels recursos sanitaris i socials.
  • Taula de Salut Mental i Addiccions: Grups de treball i accions. Espai de reflexió, intercanvi de recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integrada de la salut mental a la comarca buscant la implicació de tots els agents relacionats en el territori.