Aquesta mateixa setmana s’han iniciat les sessions d’acompanyament grupal i el curs d’acollida, destinat als joves extutelats migrats sols de la comarca d’Osona.

 

El curs està organitzat conjuntament pel Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona i el Consorci d’Osona de Serveis Socials, i compte , en aquests moments, amb la participació de 13 joves.

 

Durant el 2020 des del Consorci d’Osona de Serveis Socials, i gràcies a la incorporació de la figura del dinamitzador cívic per a l’emancipació juvenil, es va dur a terme tot un treball de diagnosis de la realitat social dels joves extutelats migrats sols a la comarca d’Osona. 

 

D’aquesta primera fase diagnòstica, i de tot el procés de detecció i acollida d’aquest col·lectiu de joves, s’ha pogut disposar d’una primera radiografia.

 

Actualment el servei de suport per a joves extutelats del Consorci, atén un total de 60 joves, amb unes necessitats i particularitats que fa necessari articular estratègies i actuacions adequades des d’un treball transversal amb totes les àrees implicades per l’atenció integral d’aquests.

 

Davant la necessitat de formació i aprenentatge del català i la manca d’oferta formativa, així com d’ iniciar un itinerari que pugui facilitar l’acollida i integració al nostre territori dels joves, i tenint molt present que un percentatge elevats del joves extutelats passen a trobar-se, per motius diversos, en situació administrativa irregular, sorgeix la proposta de dissenyar un curs específic. 

 

La novetat del curs és que ofereix per una banda, la formació d’acollida que permetrà  als joves obtenir el certificat de primera acollida; i per altra,  introdueix de forma especial sessions de treball grupal per facilitar la gestió emocional a tot el procés i fomentar espais per compartir experiències, coneixements i ajuda mútua.

 

La presentació es va dur a terme a la Sala de Plens del Consell Comarcal d’Osona, el passat dilluns 26 d’abril, i va comptar amb la presència de Pere Medina, responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones i Conseller Delegat del Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona, i les tècniques responsables del curs d’acollida i del servei de suport per a joves extutelats migrats sols.

 

Aquesta formació compte amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.