Aquest matí ha tingut lloc la presentació del nou SPOTT-Osona, ubicat a l’espai VicJove – Oficina Jove d’Osona, que oferirà atenció gratuïta a adolescents i gent jove amb problemes amb addiccions i els seves famílies de la comarca. L’objectiu és prevenir i detectar l’ús problemàtic i/o addicció a drogues i a les pantalles i proporcionar atenció especialitzada.

El nou SPOTT-Osona forma part del projecte de descentralització de les línies d’atenció a menors d’edat en matèria d’addicció a drogues i pantalles del servei SPOTT de la Diputació de Barcelona, que enguany celebra el seu 40è aniversari. El nou servei atén adolescents menors de 18 anys i a les seves famílies així com al personal tècnic municipal i professionals que treballen amb menors d’edat.  Està impulsat per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració del Consell Comarcal d’Osona i les Àrees Bàsiques de Vic, Manlleu i la Mancomunitat La Plana.

 

En l’acte de presentació celebrat avui a la Sala de Plens del Consell Comarcal d’Osona, el conseller delegat d’Acció Social del Consell Comarcal d’Osona i president del Consorci de Serveis Socials d’Osona, Rafa Cuenca, ha expressat la satisfacció per presentar un servei que es complementa amb els que ja s’ofereix al territori i que s’orienta específicament als joves de la comarca amb dificultats per superar situacions d’addiccions.

Al seu torn, la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, Teresa Llorens, ha posat en valor l’SPOTT, que enguany celebra el 40è aniversari amb una llarga trajectòria, del qual ha destacat «l’esforç i l’interès en detectar les realitats socials del territori, avançant en la innovació i la transformació per donar resposta a les necessitats socials dels municipis», en una labor que ha definit com «l’ADN de la Diputació de Barcelona: estar a prop dels municipis i de la ciutadania». Llorens ha recordat que la pandèmia per la Covid ha estat un element accelerador que ha agreujat encara més aquestes problemàtiques, tant en addiccions a substàncies com en l’ús de pantalles i videojocs.

Teresa Llorens ha repassat les dades de la darrera enquesta ESTUDES 2021 (Enquesta sobre l’ús de drogues en l’ensenyament secundari en Espanya. Pla Nacional Drogues), dirigida a estudiants de 14 a 18  anys, segons les quals les drogues consumides per un major percentatge d’estudiants són, en primer lloc l’alcohol (el 70,5% n’han consumit el darrer any) i en segon lloc el tabac (30,7%). I el cànnabis continua sent la droga il·legal més consumida entre els estudiants (un 22,2% en l’últim any). El consum diari segueix sent elevat i es situa en l’ 1,6% (2,1% nois i 1,1% noies). L’edat mitjana d’inici en el consum se situa en els 14 anys.

Llorens ha explicat que «ens trobem amb una realitat cada vegada més present: les addiccions a les pantalles -videojocs, mòbil, internet i xarxes socials- que molt sovint conviuen amb les addiccions a substàncies. Això ens porta a la tendència actual a treballar de forma integrada, tant des de la vessant preventiva com des del tractament,  les addiccions a substàncies i les comportamentals».

Per la seva part, la regidora de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic, en representació de les quatre Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la Comarca d’Osona, Núria Homs, ha celebrat la posada en marxa d’aquest nou servei i ha destacat «el compromís de totes les institucions implicades per acompanyar els joves amb situació de problemes d’addició, protegint-los i trobant solucions també des de les nostres comarques».

El vicepresident 2n del Consell Comarcal d’Osona i responsable polític de l’Àrea de Serveis a les Persones, Pere Medina, ha agraït la descentralització i la col·laboració i aliances de tothom «per poder desplegar aquest programa que s’instal·la ara a Osona, i que ajudarà a millorar molt el servei, avançant tots en un mateix sentit».

 

El punt SPOTT-Osona està ubicat al VicJove – Oficina Jove d’Osona i està obert al públic tots els dilluns de 9 a 14h. Està atès per una psicòloga i una educadora social, i compte amb el suport del tècnic d’intervenció comunitària del Consorci d’Osona de Serveis Socials. El nou servei té com un del principals objectiu coordinar-se i amb tots els serveis socials de la comarcal, professionals i agents clau al territori per treballen amb els joves.

L’SPOTT  ha atès 2.105 usuaris de 12 a 21 anys des de l’inici del programa d’adolescents el 2005 i  fins al 31 de desembre de 2021. L’any 2015 es va impulsar la descentralització del servei per donar resposta en l’àmbit de menors amb consum de drogues i les seves famílies en el territori. Actualment, hi ha punts SPOTT a les comarques del Vallès Oriental, Anoia i Osona. Va ser el primer centre d’atenció a les drogodependències de tot l’Estat.