Des del gener d’aquest any 2022, s’ha iniciat a Torelló un nou projecte d’Horts Escolars.  Arrel de la detecció de necessitats, es planteja ampliar el projecte, mantenint l’actual activitat d’Horts Comunitaris amb la formació i la gestió dins la parcel·la disponible; i s’aposta per una acció més comunitària facilitant i potenciant la cura i gestió dels Horts Escolars de diferents centres educatius de Torelló.

L’activitat se centra en la gestió i el manteniment dels horts i dels diferents espais verds dels centres educatius, anant una mica més enllà d’accions estrictament de cura i manteniment i cercant la proximitat i el coneixement dels infants i joves amb els i les participants, i a la realitat social que ens envolta.

L’activitat es desenvoluparà en els mateixos centres educatius de Torelló, on prèviament s’haurà realitzat una primera valoració de necessitats i oportunitats d’intervenció i actuació, i on posteriorment caldrà acordar i definir les activitats a desenvolupar, amb una calendarització i una previsió dels recursos necessaris (materials i humans).

 

Com ja s’ha apuntat en les línies anteriors, l’objectiu es centra en que les persones participants desenvolupin accions per dinamitzar i tenir cura dels Horts Escolars.

Així, aquestes persones guanyarien autonomia, responsabilitat i s’implicarien en la comunitat escolar per traslladar els coneixements adquirits en la formació.

Aprofitem la noticia per comentar que el divendres dia 18 de febrer va sortir la noticia al 9Nou.