El Vic Dones-SIAD Osona ha presentat aquesta setmana la 1a campanya per lluitar contra l’LGTBIfòbia.

Vic Dones-SIAD Osona és un servei conjunt del Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vic, amb seu a l’edifici del Sucre.

Aquesta primera campanya té per objectiu sensibilitzar la ciutadania envers la discriminació que encara avui pateixen determinades persones a causa de la seva orientació sexual.

L’acte central de la campanya serà la presentació del Servei d’Atenció Integral (SAI) el proper 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. El servei, emmarcat en la Llei 11/2014, neix per garantir el drets de totes les persones que pateixen o hagin patit discriminació o hagin vist vulnerats els seus drets per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

La campanya i el SAI han estat presentats per Joan Carles Rodríguez i Montserrat Juvanteny, vicepresident i consellera comarcal respectivament i per Josep-Ramon Soldevila, regidor de l’Ajuntament de Vic, acompanyats de Belén Herrero, tècnica del servei.

La consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona, Montse Juvanteny, ha explicat que el servei aplica polítiques LGTBI des de l’any 2013, com a continuació d’un “treball inicial fet des del Consell Comarcal amb diversos ajuntaments de la comarca, amb l’objectiu de visibilitzar un col•lectiu de persones que hi són, és a dir, la realitat de la comarca”. Fins ara 20 municipis ja s’han adherit al Pla marc per la igualtat per raó d’identitat sexual o de gènere aprovat l’any passat. Així mateix Juvanteny ha recalcat que “el servei neix amb la voluntat de donar resposta ràpida i àgil a qualsevol demanda així com de ser un servei de referència i acompanyament”. Per la seva part, el vicepresident de l’Àrea d’Atenció a les persones, Joan Carles Rodríguez, ha posat èmfasi en les polítiques de col•laboració entre administracions.

Per la seva banda, el regidor de Ciutadania i Igualtat de l’Ajuntament de Vic, Josep-Ramon Soldevila, ha reiterat que des de l’equip de govern de l’Ajuntament es vol fer pal• Vic Dones-SIAD Osona és un servei conjunt del Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Vic, amb seu a l’edifici del Sucre.

Aquesta primera campanya té per objectiu sensibilitzar la ciutadania envers la discriminació que encara avui pateixen determinades persones a causa de la seva orientació sexual.

L’acte central de la campanya serà la presentació del Servei d’Atenció Integral (SAI) el proper 17 de maig, Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. El servei, emmarcat en la Llei 11/2014, neix per garantir el drets de totes les persones que pateixen o hagin patit discriminació o hagin vist vulnerats els seus drets per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

La campanya i el SAI han estat presentats per Joan Carles Rodríguez i Montserrat Juvanteny, vicepresident i consellera comarcal respectivament i per Josep-Ramon Soldevila, regidor de l’Ajuntament de Vic, acompanyats de Belén Herrero, tècnica del servei.

La consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona, Montse Juvanteny, ha explicat que el servei aplica polítiques LGTBI des de l’any 2013, com a continuació d’un “treball inicial fet des del Consell Comarcal amb diversos ajuntaments de la comarca, amb l’objectiu de visibilitzar un col•lectiu de persones que hi són, és a dir, la realitat de la comarca”. Fins ara 20 municipis ja s’han adherit al Pla marc per la igualtat per raó d’identitat sexual o de gènere aprovat l’any passat. Així mateix Juvanteny ha recalcat que “el servei neix amb la voluntat de donar resposta ràpida i àgil a qualsevol demanda així com de ser un servei de referència i acompanyament”. Per la seva part, el vicepresident de l’Àrea d’Atenció a les persones, Joan Carles Rodríguez, ha posat èmfasi en les polítiques de col•laboració entre administracions.

Per la seva banda, el regidor de Ciutadania i Igualtat de l’Ajuntament de Vic, Josep-Ramon Soldevila, ha reiterat que des de l’equip de govern de l’Ajuntament es vol fer pal•lès “el compromís amb la lluita contra les injustícies socials, en aquest cas l’homofòbia i la transfòbia”. Un compromís que es posarà de manifest el proper 17 de maig amb la bandera de l’arc de Sant Martí a la façana de l’Ajuntament. Tot seguit ha presentat les activitats de la campanya.

Finalment, la tècnica d’igualtat del Vic Dones-SIAD Osonai, Belén Herrero, ha reiterat el compromís de l’oficina i el treball diari per eradicar la discriminació que encara, actualment, pateixen moltes persones i l’estigma a què estan sotmeses, així com acostar la realitat de la transsexualitat i l’homosexualitat.

El SAI neix amb la voluntat d’esdevenir un servei de referència a la comarca d’Osona, així com en casos puntuals es podrà atendre persones d’altres comarques que no disposin d’aquest servei.

El Servei d’Atenció Integral tindrà 3 vies d’actuació: informació de recursos, en incidències que repercuteixen en la poca accessibilitat als recursos disponibles, per manca de coneixement de la seva existència o per possibles discriminacions i també s’acompanyarà en el procés de presentar denúncies.lès “el compromís amb la lluita contra les injustícies socials, en aquest cas l’homofòbia i la transfòbia”. Un compromís que es posarà de manifest el proper 17 de maig amb la bandera de l’arc de Sant Martí a la façana de l’Ajuntament. Tot seguit ha presentat les activitats de la campanya.

Finalment, la tècnica d’igualtat del Vic Dones-SIAD Osonai, Belén Herrero, ha reiterat el compromís de l’oficina i el treball diari per eradicar la discriminació que encara, actualment, pateixen moltes persones i l’estigma a què estan sotmeses, així com acostar la realitat de la transsexualitat i l’homosexualitat.

El SAI neix amb la voluntat d’esdevenir un servei de referència a la comarca d’Osona, així com en casos puntuals es podrà atendre persones d’altres comarques que no disposin d’aquest servei.

El Servei d’Atenció Integral tindrà 3 vies d’actuació: informació de recursos, en incidències que repercuteixen en la poca accessibilitat als recursos disponibles, per manca de coneixement de la seva existència o per possibles discriminacions i també s’acompanyarà en el procés de presentar denúncies.