Descripció

És un servei nou, destinat a poder aconseguir una rebaixa de la factura de l’electricitat si s’apliquen unes mesures d’estalvi d’energia. El servei posa a disposició de les famílies una auditoria a domicili amb un seguiment personalitzat d’implementació de mesures d’estalvi. Ajuda a fer més eficient el consum d’energia elèctrica. Proposa mesures d’estalvi energètic i en fa el seguiment.

Qui pot rebre aquest servei?

Famílies en situació feble que tenen mancances econòmiques.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

L’objectiu primordial és la promoció de les energies renovables i l’eficiència energètica. Consisteix en tallers de divulgació i promoció de mesures a aplicar a la llar per reduir i optimitzar la despesa energètica.

Qui pot rebre aquest servei?

Persones i famílies amb pocs ingressos.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

La Llei 24/2015 preveu un procediment per tal d’evitar el tall de subministrament i ajornar el pagament de les factures de subministraments.

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones o famílies que no poden fer front al pagament dels subministraments i a les quals els acompanya un informe de vulnerabilitat.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.