Què és?

L’Acció Comunitària són totes aquelles iniciatives i projectes que aborden de forma col·lectiva els reptes socials, que ho fan amb la voluntat de millorar les condicions de vida als pobles, i de teixit una societat més inclusiva i més cohesionada. L’enfocament comunitari apunta cap a l’autonomia, cap a la construcció d’una societat civil més forta i organitzada, amb més iniciativa i més capacitats per esdevenir actor social i polític.

Per aconseguir els seus objectius, l’acció comunitària necessita construir complicitats, treball en comú amb una gran diversitat d’actors: veïnes i veïns que s’impliquen, professionals i serveis, equipaments de proximitat, i qualsevol altre actor o recurs, social o institucional, que pugui esdevenir una actiu comunitari del territori. Des de l’àrea d’Acció Comunitària contribuïm a enfortir el ric teixit comunitari dels pobles donant suport a l’associacionisme, potenciant la xarxa d’equipaments de proximitat, acompanyant processos i generant projectes d’acció comunitària.

Programa Pedala cap a la Inserció

Programa Pedala cap a la Inserció

Què és?

Programa Enxaneta

Programa Enxaneta

Què és?

Programa d'Esports amb Valors (EVAL)

Programa d'Esports amb Valors (EVAL)

Què és?

Programa PASA i Assessorament en Drogodependències

Programa PASA i Assessorament en Drogodependències

Què és?

Programa Intaboo

Programa Intaboo

Què és?

Programa Dinamitzador Cívic per l'Emancipació Juvenil

Programa Dinamitzador Cívic per l'Emancipació Juvenil

Què és?

Servei de Mediació Familiar Comunitària

Servei de Mediació Familiar Comunitària

Què és?