Descripció

És una prestació econòmica puntual per a despeses urgents i bàsiques com ara la roba, l’alimentació i l’allotjament.

Qui pot rebre aquest servei?

Aquelles persones i famílies de la comarca d’Osona en greu risc d’exclusió social, i que, de manera temporal, no poden pagar les despeses familiars bàsiques.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament.

Descripció:

La Renda garantida de ciutadania (RGC) neix per garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.

Qui pot rebre aquest servei?

A persones que no disposin dels recursos econòmics mínims per a atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna

S’ha de pagar?

No.

Organisme responsable

Com accedir-hi?

Cal tenir cita prèvia per poder sol·licitar la prestació. Es pot demanar a través l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o bé trucant al 900 400 012.