Descripció

És un projecte d’intervenció comunitària implementant la metodologia de futbol de carrer. En el qual es pot treballar un model participatiu i cohesionador on els infants i joves puguin trobar el seu espai en la col·lectivitat.

  • Proporciona als professional de l‘àmbit social i educatiu una eina lúdica i pedagògica i innovadora que parteix de l’interès dels infants i joves.
  • Treball amb xarxa amb diferents agents associatius d’àmbit local i comarcal.
  • Proporcionar espais educatius que promoguin la participació i el diàleg pel propi desenvolupament i la convivència entre iguals.
  • Corresponsabilitzar als infants joves en activitat de desenvolupament comunitari.
  • Fomentar la participació de nens, noies i adolescents.

Serveis que ofereix

  • Activitat durant el curs escolar.
  • Formació de mediadors
  • Col·laboració en dinamització dels espais públics
  • Organització d’una trobada a final de curs
  • Crea xarxa amb els serveis i entitats

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i adolescents de 8 a 18 anys

Professionals que hi intervenen

Equip multidisciplinari format per treballadors/es socials, educador/es socials, tècnics/tècniques de joventut, tècnics/ tècniques d’esport, coordinadors i tècnic/a entitat.

Tècnic de contacte

Blanca Vilaregut Prat, Coordinació de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics.

Correu electrònic: bvilaregutp@cssosona.cat