Descripció

Un model d’acompanyament a l’èxit acadèmic de l’alumnat d’Osona: escoles, famílies i territori. El projecte s’implementa posant 1 mentor per cada 8 infants en risc de fracàs escolar d’una mateixa escola per una intervenció socioeducativa individualitzada sobre ells i les seves famílies, tot implicant l’escola i els recursos comunitaris del municipi.

Serveis que ofereix

  • Contribuir significativament a la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat del programa a través de la millora de les seves competències bàsiques.
  • Empoderar les famílies de l’alumnat del programa per tal que, després de dos cursos, puguin acompanyar-los en el suport escolar de manera autònoma.
  • Potenciar les relacions família-escola-entorn mitjançant la participació de tots els actors en un projecte que doni una resposta global a les necessitats de l’alumnat.
  • Fer conèixer a l’alumnat i llurs famílies els recursos educatius i socioculturals de l’entorn i facilitar-los el seu ús quotidià.
  • Construir una xarxa territorial per l’èxit acadèmic de tot l’alumnat extensa, que comparteixi projecte i perspectiva i sigui sostenible des dels punts de vista econòmic, temporal, personal i relacional (treball en xarxa).
  • Fer conèixer a l’alumnat i llurs famílies els recursos educatius, socials, de lleure i esportius de l’entorn i facilitar-los el seu ús quotidià.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants de 6 a 8 anys.

Professionals que hi intervenen

Educadors/es socials dels municipis, serveis educació municipals, escoles, mentors, personal de la Universitat de Vic i tècnics del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Tècnic de contacte

Sílvia Rovira, Coordinació de l’Àrea d’Acció Comunitària.

Correu electrònic: sroviram@cssosona.cat