Descripció

El Programa Pedala cap a la Inserció té com a objectiu principal afavorir la inclusió social dels col·lectius més vulnerables. A través d’una metodologia integral i de treball comunitari, és un nexe d’unió entre els Serveis Socials bàsics i els Serveis Locals d’Ocupació, gràcies a la col·laboració i vincle amb els diferents ens locals, entitats del tercer sector, i el teixit productiu de la comarca.

A través del Programa Pedala es realitza un acompanyament personalitzat, d’acord amb les necessitats de cada persona usuària del servei. Normalment, el pla de treball individual passa per la participació en les tres fases del programa, que són:

Fase 1: Treball Grupal per a l’Acompanyament Psicosocial

Fase 2: Programa per l’Aprenentatge i la Millora de les Competències Bàsiques i Transversals

Fase 3: Acompanyament Integral a la Inserció Laboral

A continuació passem a explicar breument cada una de les fases:

Fase 1: Treball d’Acompanyament, Motivació i Detecció de Necessitats del Col·lectiu

En aquesta fase s’ofereix a les persones participants, durant dos mesos aproximadament, un espai de trobada setmanal, on les professionals mitjançant dinàmiques grupals basades en el model d’actius de salut i comunitaris, treballen amb els participants les seves potencialitats amb l’objectiu d’augmentar l’autoestima i co-crear un projecte de vida centrat en les necessitats reals de les persones i per tant assolible segons el moment vital de cada una d’elles.

Aquesta primera fase del programa està basada en un dels principis del pla estratègic de serveis socials que posa la mirada en l’atenció centrada en la persona, promovent el treball grupal i comunitari entre els professionals de diferents àrees: serveis socials, ocupació, joventut, educació, etc.

Fase 2: Programa per l’Aprenentatge i la Millora de les Competències Bàsiques i Transversals

En aquesta fase, realitzem activitats significatives a través de les quals podem fer valdre els hàbits, les capacitats i els coneixements dels participants, a més de treballar i seguir millorant aquelles competències que requereixen més esforç. Gràcies a aquestes activitats setmanals, podem constatar, observar i millorar les competències de les persones que hi participen, a fi de poder passar a la tercera fase amb més garanties d’èxit. El model d’ocupabilitat per competències és el marc en el qual se situen aquestes activitats prelaborals. Així mateix, ens sembla interessant destacar el poder terapèutic que hem observat que tenen aquestes activitats en les persones participants, ja que suposen un espai de relació entre iguals, on es generen vincles en un espai segur i protegit.

Concretament, actuament hi ha 4 activitats prelaborals. Aquestes són: Les Cuines de Sant Pere, l’Obrador, el Taller de Costura i la formació d’Horticultura i jardineria.

Depenent dels interessos i necessitats de cada persona, aquesta entrarà a participar en una activitat o en una altra. Per facilitar que els participants puguin accedir a les activitats, el Programa Pedala realitza un pagament mensual amb relació als costos derivats dels desplaçaments setmanals, i al finalitzar l’any se’ls ofereix una petita remuneració pels serveis i tasques realitzades.

  • L’Obrador es porta a terme des de principis de l’any 2018, gràcies a un espai cedit per la Fundació Projecte i Vida. En aquest espai, es realitzen tasques de triatge de roba, millora de l’espai amb la construcció de prestatges, tasques de pintura i obra per millorar les infraestructures, per així poder donar resposta a les necessitats de roba i joguines que arriben des de la Fundació, alhora que es detecten i milloren les competències tècniques i transversals dels participants.
  • El Taller de Costura neix arran de la detecció d’interessos d’algunes de les persones participants a l’Obrador, durant l’any 2019. A finals del 2019 es va portar a terme una formació en costura bàsica, del qual ha nascut la voluntat del grup per a donar continuïtat a la costura de manera autogestionada, sempre amb l’acompanyament i suport d’una tècnica del Programa Pedala, i en el marc de les ocupacions significatives per la millora de l’ocupabilitat.
  • Finalment, la formació d’Horticultura i Jardineria s’emmarca entre mig camí entre la formació professionalitzadora i l’activitat prelaboral. Per una banda, gràcies a la presència d’un formador especialitzat, amb contacte amb el teixit empresarial de la comarca (treballador de Sambucus, cooperativa de treball i empresa d’inserció), es millorarà el coneixement tècnic en termes de Jardineria i Horticultura i, d’altra banda, gràcies a un terreny cedit per un ajuntament del territori, podrem treballar setmanalment les competències transversals com el treball en equip, la puntualitat, la capacitat organitzativa i la iniciativa, alhora que posem en pràctica les competències tècniques específiques. Altres objectius d’aquesta activitat són la sobirania alimentària, l’apropament al producte fresc per part de les persones amb menys recursos econòmics i l’apoderament.

Fase 3: Acompanyament a la Inserció Laboral

Aquesta fase consta de quatre actuacions que són diferenciades. En primer lloc, el què volem és acostar a les persones participants al texit empresarial del territori, mitjançant la tasca d’una prospectora proporcionarem als participants la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa i ajuntaments. La prospectora detectarà, en la mesura del possible, ofertes de feina per tal de fer intermediació i així continuar treballant de manera transversal amb les àrees d’ocupació i educació.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Persones i/o famílies ateses pels equips de serveis socials bàsics de la comarca d’Osona.

Professionals que hi intervenen

Equip multidisciplinari format per dues orientadores laborals i una prospectora d’empresa.

Tècnic de contacte

Sílvia Rovira, Coordinació de l’Àrea d’Acció Comunitària.

Correu electrònic: sroviram@cssosona.cat