Descripció

Programa d’habitatge social protegit o recursos residencials en l’àmbit del sensellarisme (Housing First) per a joves en situació de vulnerabilitat i risc de carrer, des d’una perspectiva sistèmica i amb un acompanyament personalitzat que treballa amb xarxa amb el territori i de forma multidisciplinar per evitar cronificar situacions d’exclusió social.

Objectius del programa:

  • Augmentar la capacitat de detecció de la dinàmica de carrer, vulnerabilitat o sensellarisme en joves.
  • Oferir una atenció integral i comunitària als joves en situació de carrer o sense llar.
  • Fomentar l’accés a recursos d’habitatge amb un acompanyament formatiu i educatiu que garanteixi una millora de les condicions d’inserció social.
  • Donar suport en el procés de regularització de la residència legal.
  • Garantir la cobertura sanitària.
  • Serveis d’acompanyament especialitzat per la millora de les competències socials i personals per afavorir la plena autonomia.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Joves en situació de vulnerabilitat de carrer, amb situació de sense llar amb independència de la situació prèvia.

Professionals que hi intervenen

Equip multidisciplinar format per educadors/es socials i integradors socials.

Tècnic de contacte

Marcel Barjoan, Coordinador de programes en l’àmbit del sensellarisme.

Correu electrònic: mbarjoanl@cssosona.cat

Notícies relacionades