Què és?

Són serveis d’ajuda a famílies i persones que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques diàries. L’objectiu és prevenir i alleugerir els efectes de l’exclusió social i la pobresa.

Prestacions econòmiques

Prestacions econòmiques

Què és?

Tràmits i sol·licituds

Tràmits i sol·licituds

Tràmits i sol·licituds

Xarxa alimentària

Xarxa alimentària

Què és?

Servei d'habitatge

Servei d'habitatge

Què és?

Pobresa energètica

Pobresa energètica

Què és?

Programa Pedala

Programa Pedala

Què és?