Descripció

Es tracta d’un servei que realitza accions de forma integral en matèria de pobresa energètica. Aquestes accions es concreten en:

  • Informació i tramitació dels bons socials.
  • Emissió d’informes de vulnerabilitat econòmica a les companyies subministradores per evitar talls de subministraments.
  • Realització d’auditories energètiques a través de la Diputació de Barcelona.
  • Tallers de formació i informació sobre eficiència energètica a la llar.
  • Arranjaments de la llar (petites reparacions a domicilies de gent gran i persones en situació de pobresa energètica, com canvi de bombetes per lets, tancaments finestres, etc…).
  • Detecció de situacions de vulnerabilitat econòmica i pobresa energètica.
  • Ajuts d’urgència social per evitar talls de subministrament.
  • Convocatòria d’ajuts en subministraments.
  • Projecte Ecoserveis: Energia solar per tothom.

Àmbit territorial d’actuació

Ajuntaments adherits al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Beneficiaris

Persones i/o famílies ateses pels equips de serveis bàsics d’atenció social (SBAS) de la comarca d’Osona.

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es Socials de la comarca, equip administratiu i entitats públiques i del tercer sector: Ecoserveis i Agència d’energia d’Osona (AEOL).

Tècnic de contacte

Sílvia Madrid, Direcció de Serveis Socials Bàsics i Programes Transversals.

Correu electrònic: smadrida@cssosona.cat