Què és?

L’àrea d’Inclusió Social té com a finalitat impulsar el Pla Local d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) a la comarca d’Osona. Els PLACI són una eina de planificació estratègica per definir les línies d’inclusió social i d’intervenció comunitària que es duran a terme al territori, de forma conjunta, amb altres agents implicats en la lluita contra l’exclusió social.

Els serveis i programes d’aquesta àrea persegueixen millorar l’autonomia i les condicions de vida de les persones, incidint en els factors generadors d’exclusió i aïllament social, promovent l’enfortiment dels teixits i interaccions comunitàries de les persones i famílies.

Pisos d'Estada Temporal

Pisos d'Estada Temporal

Què és? 

Accions d'Eficiència energètica i Gestió de la Llei 24/2015 de Pobresa Energètica

Accions d'Eficiència energètica i Gestió de la Llei 24/2015 de Pobresa Energètica

Què és?