Descripció

Les estades temporals és un servei que ofereix la possibilitat de viure en un pis per millorar la situació de l’usuari i/o unitat familiar des de la perspectiva individual, social i comunitària. Per la consecució d’aquest objectiu compten amb suport professional.

L’objectiu general de les estades, és donar suport a diferents perfils de persones, que en aquests moments de greus dificultats econòmiques, i sobre tot en l’àmbit de l’habitatge, necessitin una ajuda temporal, per poder aconseguir sortir d’una situació crítica, que els podria abocar a l’exclusió social.

La finalitat del programa és proporcionar una estada en un pis amb caràcter d’urgència i temporal, a diversos col·lectius en situació de risc.

Objectius específics

  • Acollir amb caràcter d’urgència a les persones derivades pels serveis socials de comarca d’Osona, que tinguin el perfil emmarcat en el projecte.
  • Donar suport i acompanyament diari, per poder començar a fer front a les seves problemàtiques personals.
  • Assessorament personalitzat, per tal de que puguin afrontar la seva situació, i fer us dels serveis públics o privats, necessaris en cada cas.
  • Acompanyament segons Pla de treball marcat per els Serveis Socials que deriven la persona (treball, habitatge, salut, educació, relacions familiars, jurídics, formació. etc..) en funció de cada situació individual i segons acordat en reunió de coordinació inicial, comptant sempre amb el compromís de l’usuari.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Persones i/o famílies ateses pels equips de serveis bàsics d’atenció social (SBAS) de la comarca d’Osona.

Professionals que hi intervenen

Equip multidisciplinari format per coordinador del programa, treballadora familiar, i educadors/es i treballadors/es socials de la comarca.

Tècnic de contacte

Sílvia Madrid, Direcció de Serveis Socials Bàsics i Programes Transversals.

Correu electrònic: smadrida@cssosona.cat