Què és?

Aquesta àrea promou els drets dels infants i adolescents en sentit ampli, i dona als nois i noies el protagonisme que mereixen i reconeix els infants com a ciutadans, subjectes de drets i espais per exercir-los i defensar-los. Aquesta àrea amplifica la prevenció i la protecció a la infància en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, partint del reconeixement social de les cures. Els serveis i programes d’aquesta àrea incideixen en la prevenció dels factors de risc econòmics, materials, educatius, emocionals, familiars o relacionals per reduir o evitar desigualtats.

Reunió de grup familiar (Suport familiar i comunitari d’Osona)

Reunió de grup familiar (Suport familiar i comunitari d’Osona)

Què és?

Taula d’infància, adolescència i famílies (TIAF)

Taula d’infància, adolescència i famílies (TIAF)

Què és?