Descripció

La RGF és un model d’intervenció familiar que té com a objectiu l’apoderament de les famílies per resoldre les seves dificultats i conflictes. Permet, amb l’ajuda de la figura del facilitador, buscar solucions dintre de la pròpia família i de la seva xarxa de suport, a partir de la preocupació o inquietud d’un professional que activa el servei.

La RGF consta de diferents fases entre elles: activació, preparació, reunió de grup familiar i finalment reunió de seguiment i revisió.

 1. Activació: Un professional a partir d’una una preocupació existent i compartida deriva el cas al servei de la RGF, previ acord dels familiars afectats. El servei assigna facilitadors. Els facilitadors es posen en contacte amb els professionals que tenen la preocupació: “Com millorar les visites de la nena amb la mare?”
 2. Preparació: Les facilitadores es reuneixen amb la família i es traça un mapa de la seva xarxa i entorn proper. Es decideix conjuntament amb la família a qui es convidarà a la RGF, el lloc, la data i hora de la trobada. Es duen a terme les trobades i converses amb els familiars i amb els professionals per explicar la tècnica i els passos a seguir: Defensor de l’infant / Moderador. Es prepara tot el necessari perquè la família assisteixi a la trobada.
 3. Reunió del grup familiar:
  1. Ronda d’intercanvi d’informació. Es dona la benvinguda a tothom i es fa la ronda de presentacions. Els professionals expliquen quina és la preocupació que motiva la reunió. Entre tots els assistents es fa un intercanvi d’informació i de la “preocupació”. Els professionals que han estat convidats de manera especial donen informació o el seu suport en algun tema concret.
  2. Temps reservat per la família La família es reuneix (sense els professionals) per buscar possibles solucions i elaborar un PLA d’ACCIÓ. Els professionals s’esperen fora de la sala, però estan accessibles per si sorgeix algun dubte.
  3. Ronda per concretar i acceptar el Pla d’Acció Els professionals i facilitadors tornen a la reunió amb la família i es demana als membres familiars que expliquin que han acordat. El pla d’acció ha de respondre a qui, què, quan, i com. I ha de garantir uns mínims de protecció.
   Els participants signen el pla d’acció i s’acorda una data per la propera reunió de revisió. Es fa arribar una còpia a tots els participants.

Objectius

Els seus objectius són:

 • Responsabilitzar i capacitar a la família
 • Ser proactius i no invasius
 • Donar valor, veu i poder de decisió a les persones implicades
 • Activar la xarxa familiar i social

Beneficiaris

Tota la població de les comarques d’Osona i el Lluçanès.

Àmbit territorial d’actuació

Municipis d’Osona i el Lluçanès.

Activitats o serveis que ofereix

El servei facilita l’organització d’una reunió familiar per ajudar a resoldre la situació plantejada.

Professionals que hi intervenen

Professionals de l’acció social formats en el model d’intervenció de la Reunió de Grup Familiar (RGF).

Com accedir al servei?

Derivació des dels serveis socials o altres serveis professionals

On ens podeu trobar?

Anna Matas, coordinació de programes de tractament en infància, adolescència i famílies: reuniogrupfamiliar@cssosona.cat

Edifici el Sucre – Plaça 1 d’Octubre, s/n, 3a planta, 08550, Vic

93 883 41 14

Notícies relacionades