Descripció

Es tracta d’un servei on es dona suport i assessorament en programes de prevenció i consum de drogues. A través del Pla de prevenció de drogodependències,  els ajuntaments organitzen activitats adreçades als centres educatius i als joves per evitar-ne o reduir-ne el consum entre joves.

Hi col·laboren diverses àrees dels ajuntaments (Policia local, Serveis socials, Educació, Salut pública, Joventut, etc.), els Mossos d’esquadra i el CAP de salut del municipi.

Activitats i serveis que s’ofereixen

Campanyes de sensibilització, xerrades, tallers, exposicions i obres de teatre, entre altres, sobre drogues legals com el tabac o l’alcohol, i, per altra banda, sobre drogues il·legals.

Qui pot rebre aquest servei?

Famílies i joves.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

S’ofereix a través dels serveis socials municipals i també del programa DRAC del Consell Comarcal.

Programa DRAC:

Per les activitats als centres educatius, cal consultar el catàleg de Salut Jove que es lliura cada curs escolar als centres del municipi.