Què és?

Aquesta àrea promou els drets dels infants i adolescents en sentit ampli, i dona als nois i noies el protagonisme que mereixen i reconeix els infants com a ciutadans, subjectes de drets i espais per exercir-los i defensar-los. Aquesta àrea amplifica la prevenció i la protecció a la infància en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, partint del reconeixement social de les cures. Els serveis i programes d’aquesta àrea incideixen en la prevenció dels factors de risc econòmics, materials, educatius, emocionals, familiars o relacionals per reduir o evitar desigualtats.

Equip d'Atenció a la Infància i Adolsecència (EAIA)

Equip d'Atenció a la Infància i Adolsecència (EAIA)

Què és?

Servei d'Integració en Famílies Extenses (SIFE)

Servei d'Integració en Famílies Extenses (SIFE)

Què és?

Servei d'Orientació i Atenció a Famílies (SOAF)

Servei d'Orientació i Atenció a Famílies (SOAF)

Què és?

Taula d'Infància, Adolescència i Famílies (TIAF)

Taula d'Infància, Adolescència i Famílies (TIAF)

Què és?

Reunió de Grup Familiar (Suport familiar i Comunitari a Osona)

Reunió de Grup Familiar (Suport familiar i Comunitari a Osona)

Què és?

Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

Què és?