Descripció

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) és un servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència en situació d’alt risc social o desemparament, així com d’atenció a les seves famílies. Un equip de professionals atén els infants i adolescents les seves famílies amb l’objectiu de valorar i disminuir les situacions d’alt risc social en les que es troben. L’objectiu és la protecció dels infants i adolescents de les situacions de maltractament, abusos i negligències que puguin patir.

Serveis que ofereix

  • Atenció directa a les famílies que són derivades pels serveis socials bàsics de la comarca.
  • Assessorament en l’àmbit d’infància als professionals.
  • Treball comunitari en programes relacionats amb la infància i adolescència.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies.

Professionals que hi intervenen

Equip multidisciplinari format per treballadors/es socials, pedagogs/es, psicòlegs i educadors/es socials.

Tècnic de contacte

Anna Matas, Coordinació de Programes de Tractament en Infància, Adolescència i Famílies.

Correu electrònic: amatas@cssosona.cat