Descripció

El SIFE és un servei social especialitzat que fa el seguiment dels infants i adolescents tutelats per la DGAIA i en règim d’acolliment en família extensa. És un equip de professionals que atén els infants i adolescents les seves famílies amb l’objectiu d’acompanyar-los en el procés d’acolliment.

Serveis que ofereixen

  • Atenció directa a les famílies que són derivades per l’EAIA o altres SIFES de Catalunya.
  • Acompanyar a les famílies i els infants i adolescents en tot el procés d’acolliment.
  • Treball grupal amb els acollidors i amb els infants i adolescents acollits.
  • Treball comunitari en programes relacionats amb la infància i adolescència.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies extenses acollidores.

Professionals que hi intervenen

Equip format per treballadors socials i psicòlegs.

Tècnic de contacte

Anna Matas, Coordinació de Programes de Tractament en Infància, Adolescència i Famílies.

Correu electrònic: amatas@cssosona.cat