Descripció

Aquest servei té el concepte d’envelliment actiu com a marc general de treball, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran i afavorir la seva participació en activitats del municipi. Promoure l’envelliment actiu, la promoció de l’autonomia i l’atenció a l’inici de la dependència des d’una perspectiva comunitària i d’empoderament, dins el Model Atenció Centrada en la Persona.

Per poder donar resposta a les necessitats de les persones s’estructurarà en 3 eixos d’actuació;

Eix 1: Dinamització comunitària per un envelliment actiu.

Eix 2: Programes de promoció de l’autonomia

Eix 3: Programes d’atenció a la dependència.

El servei permet la creació d’una xarxa social per combatre l’aïllament social en les persones grans, detectar i derivar als serveis socials del municipi, des del treball transversal i en xarxa.

Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans.

Inclou activitats d’animació sociocultural i dinamització:

  • Xerrades
  • Tallers de cuina, ball, jardineria…
  • Cursos de memòria, psicomotricitat, noves tecnologies, anglès…
  • Setmana de la gent gran
  • Activitats intergeneracionals amb gent gran i joves, suport a les associacions i grups de gent gran.
  • Sortides, intercanvis de casals,…

Tècnic de contacte

Núria Viñas, Coordinació del servei.

Correu electrònic: nvinass@cssosona.cat