Què és?

Els serveis d’aquesta àrea tenen per objectiu desenvolupar i aplicar les diferents prestacions i serveis en l’entorn domiciliari, potenciant el desenvolupament de projecte de vida, mitjançant serveis i prestacions coordinats des dels serveis socials bàsics, que promouen les interaccions socials, l’autonomia funcional i una millor convivència social en la comunitat.

Gestió, Assessorament i Aplicació de la Llei de Dependència

Gestió, Assessorament i Aplicació de la Llei de Dependència

Què és?

Servei Espai Activa't

Servei Espai Activa't

Què és?

Programa Comunitari de Prevenció de la Soledat No Volguda

Programa Comunitari de Prevenció de la Soledat No Volguda

Què és?